Velkommen til vår hjemmeside!

Om oss

Om oss (mal)

Firmaet Husevik Vakt og El-sikkerhet AS er et lite firma som består av personer som leverer kvalitet og som er til og stole på, bistår med rett kompetanse når det skal arbeides i eller nært jernbanesporet, det er da et krav ifra Jernbaneverket og ha en Hovedsikkerhetsvakt som er ansvarlig for at bestemmelsene i Jernbaneverkets trafikkregler for jernbanenettet overholdes. En Hovedsikkerhetsvakt dekker imidlertid ikke alle risikoforhold. Dersom personer, utstyr eller maskiner skal benyttes innen en radius på 6 meter fra Kl-anlegget, må en egen Leder for elsikkerhet vurdere sikkerhetstiltak.

Husevik Vakt og El-sikkerhet kan bistå med både:
• Hovedsikkerhetsvakt
• Leder for elsikkerhet
• 2.mann ved frakobling
• Befaringer ifm arbeid i og ved jernbanespor
• Utarbeidelse av kunngjøringer og elsikkerhetsplaner for arbeid i og ved spor
• Arbeidsledelse/planlegge

Tilgjengelighet og service

Vi fokuserer hele tiden på å være tilgjengelig for våre kunder, og gjør vårt ytterste for å yte god kundeservice.  Vi holder åpent alle hverdager hele året.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Våre tjenester

Leder for elsikkerhet

Hovedsikkerhetsvakt.

Arbeidsledelse/planlegger

Jernbanesikkerhet

Kontakt oss

959 98 766
Tyriveien 35, 1405 LANGHUS
Orgnr 916 748 477